ZNACZENIE SŁÓW

Ale nawet wtedy musielibyśmy bar­dzo naciągać znaczenie słów, by móc objąć tą defi­nicją takie dziedziny jak psychologia czy socjologia.Definicja ta wyłącza również czystą matematy­kę, co jest oczywiście niesłuszne. Myślenie matema­tyczne jest tak głęboko splątane z naukami fizy­cznymi, że nie sposób wytyczyć między nimi linii podziału. Współcześni matematycy uważają się za badaczy logicznych konsekwencji (twierdzeń) róż­nych zespołów hipotez albo aksjomatów i nie mają ambicji osiągnięcia absolutnej prawdy w material­nym sensie tego słowa. Fizycy teoretycy oraz spe­cjaliści w dziedzinie matematyki stosowanej usi­łują ograniczyć swe dociekania do systemów hipo­tez, które w ich mniemaniu — często niczym nie uzasadnionym — odzwierciedlają właściwości „rze­czywistego” świata.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.