ZASADY PANUJĄCE W NAUCE

Choćbyśmy byli najgłębiej przekonani o jej prawdziwości i zdołali przedstawić poważne dowo­dy faktyczne na jej poparcie, dowód może być co najwyżej pośredni, najeżony niejasnościami i za­strzeżeniami. Wejdzie ona w poczet interesujących hipotez historycznych, ale doświadczenie mówi nam, że nie zostanie, jak by się stało w przypadku uza­sadnionej teorii naukowej, powszechnie zaakcepto­wana, eliminując wszelkie inne rywalizujące hipo­tezy.W nauce panuje zasada, by w ogóle nie podej­mować prób wyjaśniania tak złożonych zjawisk, a w każdym razie odkładać je do chwili rozwiąza­nia szeregu znacznie prostszych i bardziej bezpo­średnich problemów. W nauce celowo ograniczamy się do rozpatrywania problemów, na które można dać odpowiedź zdolną wywołać jednomyślną zgo­dę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.