WZOROWY MODEL NAUKI

Mówimy sobie tak: gdyby naukowiec nie znał z góry wyniku hipotetycznego eksperymentu, nie mógłby „wymyślić sobie” zgodnej z nim teorii; i dlatego jest ona o wiele bardziej przekonywają­ca. Właśnie dzięki temu elementowi przewidywal­ności, występującemu w autentycznej nauce, mo­żemy w nią tak głęboko wierzyć.Może właśnie dlatego wielu filozofów nauki uwa­ża, że fizyka jest wzorowym modelem nauki. Fi­zykę można zdefiniować jako badanie systemów sprowadzalnych do kategorii matematycznych. Fi­zycy, zetknąwszy się ze skomplikowanym przed­miotem, którego nie sposób opisać za pomocą pro­stej geometrii lub kilku równań, bądź rozbijają go na mniejsze kawałki, bądź rektyfikują i ponownie krystalizują, ochładzają lub ogrzewają, póki nie przybierze formy umożliwiającej poddanie go ana­lizie matematycznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.