WYJAŚNIENIE POSTAW

Pomimo to wyjaśnienie racjonalnych podstaw, na których konstruktor oparł pewne cechy tech­niczne modelu, może być uznane za poważny wkład do wiedzy związanej z budową samochodów, po­większając zasób przyjętych ogólnie zasad tej ta­jemniczej sztuki. Mogę jedynie stwierdzić, że powyższe rozróżnie­nia, jakkolwiek subtelne i może pedantyczne, nie są jednak całkowicie arbitralne czy nierzeczywiste. Nie musimy patrzeć daleko w przyszłość w poszu­kiwaniu możliwych do wyobrażenia, odległych za­stosowań danej wiedzy ani nie musimy badać ukry­tych, być może nieuświadomionych motywów kie­rujących tymi, którzy ją wytwarzają.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.