WSZYSTKIE OBSERWACJE

Fakt, że wszystkie obser­wacje empiryczne z konieczności podlegają fluktu­acjom statystycznym, stanowi kluczowy argument przeciwko absolutnemu pozytywizmowi naukowe­mu, posiada on jednak małe znaczenie praktyczne, wtedy gdy można rzeczywiście osiągnąć wysoki sto­pień precyzji.Chodzi o to, jak wielki błąd statystyczny można tolerować. Na podstawie teorii prawdopodobień­stwa można wyprowadzić formułę na „ważność” wyniku — na przykład, że istnieje tylko jedna szan­sa przeciw dwudziestu, by oczywiście większa sku­teczność leku A od leku B mogła być dziełem przy­padku. Ale czy jest to wystarczający dowód „na­ukowy”? W moim przekonaniu, wyniki o tak niskim sto­pniu ważności są zbyt słabe, by można je było włą­czyć do kanonu naukowego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.