WŚRÓD INNYCH DYSCYPLIN

Jeżeli o tym mówię, to nie po to, by dyskredytować intelektualne możliwości nauko­wców; chcę jedynie podkreślić, że sposób rozumo­wania stosowany w rozprawach naukowych nie ró­żni się bardzo od tego, jaki zastosowalibyśmy w tra­kcie starannie prowadzonej dyskusji na temat pro­blemów życia codziennego.Do sprawy tej powrócimy w jednym z dalszych rozdziałów. W tej chwili poruszyłem ją po to, by wykazać nieadekwatność „logiczno-indukcyjnej” metafizyki nauki. Czyż może być ona prawidłowa, jeżeli tak niewielu naukowców okazuje jej zainte­resowanie i zrozumienie i nikt nigdy nie stosuje jej wyraźnie w swojej pracy naukowej? Jeśli więc nauka nie wyróżnia się spośród innych dyscyplin intelektualnych ani specyficznym stylem, ani spo­sobem rozumowania, ani dającą się zdefiniować te­matyką, to czym wobec tego jest?

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.