WIEDZA O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM

Propozycję odpowiedzi na to pytanie podsuwa wywód niniejszej pracy: Nauka jest wiedzą o   charakterze społecznym. Jest to oczy­wiście nader niejasna definicja sugerująca niemal grę słów. Jej sens można by wyjaśnić w następu­jący sposób: Nauka to nie tylko wiedza czy infor­macja, która została opublikowana. Każdy czło­wiek może dokonać jakiejś obserwacji, wymyślić hipotezę, a następnie, jeżeli dysponuje odpowied­nimi środkami, może ją opublikować i rozpowsze- c niać wśród czytelników. Wiedza naukowa jest czymś więcej. Fakty i teorie naukowe muszą przejść okres krytycznych badań i prób ze strony innych kompetentnych i bezstronnych osób i muszą się okazać na tyle przekonywające, by zyskać niemal powszechną akceptację.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.