W ŻADNYM MOMENCIE

Zauważmy jednak, że w żadnym mo­mencie nie wymaga się od niego studiów nad logi­ką formalną i nikt nie oczekuje, by bronił swej te­zy krok po kroku metodą dedukcyjną. Egzaminato­rzy mogą go zapytać, dlaczego w trakcie przepro­wadzania dowodu postawił jakieś szczegółowe twierdzenie albo będą dociekać rzetelności jakiegoś pomiaru. Mogą nawet poprosić o ocenę wartości jego własnego „wkładu” w całość problemu. Ale nie będą go pytać o to, czy uważa fizykę za absolut­nie prawdziwą lub czy ma obecnie dane po temu, by uwierzyć w istnienie świata zewnętrznego, jak również nie zapytają go, w jakim sensie obserwa­cja zjawisk przemawiających na korzyść danej te­orii stanowi jej potwierdzenie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.