W WYOBRAŹNI NAUKOWCÓW

W wyobraźni naukowców zrodziło się przekonanie, że wszystko, co się zda­rza we wszechświecie, można opisać i przewidzieć w sposób matematyczny. Nawet w ramach samej matematyki spotykamy ekstremistyczne skrzydło zwolenników podejścia „analitycznego” lub „alge­braicznego”. Lagrange chełpił się nawet, że w swej pracy Mecaniąue analytiąue, omawiając mechani­kę, ciała niebieskie itp. nie musiał uciekać się do pomocy ani jednego wykresu. Czy możemy się zgodzić z dalszą argumentacją McLuhana, który w Understanding Media twier­dzi, że faza „gutenbergowska” ma się już ku koń­cowi? Rozwój nowych technik spowodował zasad­nicze zmiany w naszych sposobach myślenia i w na­szej wrażliwości estetycznej; zmiany te będą się gwałtownie nasilały w miarę odkrywania i stoso­wania coraz to nowych technik.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.