W OSTATECZNYM ROZRACHUNKU

Wynik sprawy może w ostatecznym rozrachunku zależeć od jakiejś bardzo nawet drobnej informa­cji, na przykład, czy człowiek, który w poniedzia­łek 27 maja wysiadł o godz. 3.45 w Little Puddle- come, miał na głowie czarny kapelusz. Uzasadnie­niem teorii naukowej może być również jakiś dro­bny fakt, na przykład niemal niedostrzegalne zmia­ny orbity Merkurego. Zagadnienie wiarogodności dowodów może się stać bardzo istotne. Wszyscy mo­gą być całkowicie zgodni co do tego, że dana oko­liczność, o ile potwierdza ją świadek, zawiera lo­giczne implikacje istotne dla rozważanej hipotezy, a jednocześnie sąd może być niezdecydowany, czy dowód ten jest prawdziwy, czy nie. Należy uwzglę­dnić możliwość istnienia uczciwego błędu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.