W NAUKACH EMPIRYCZNYCH

Mówimy czasami, że fizyk teoretyk „zajmuje się w gruncie rzeczy matematyką”, to znaczy, że osią­gane przez niego wyniki są tylko abstrakcyjnie, formalnie słuszne i nie mają bezpośredniego zwią­zku ze zjawiskami poddającymi się obserwacji. Ale przecież nie traktujemy go z tego powodu jako he­retyka i nie wyrzucamy go ze społeczności nauko­wej. W matematyce teoretycznej również chodzi o  to, by przekonać innych matematyków i tym sa­mym przyczynić się do zwiększenia ogólnych zaso­bów zaakceptowanej wiedzy.Trudniej jest natomiast zdefiniować rolę mate­matyki i logiki w naukach empirycznych. Problem polega na tym, że naukowa teoria nie jest jedynie zbiorem uporządkowanych dedukcji matematycz­nych, zdań, które można ściśle udowodnić.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.