W MODELU KEYNESA

W najprost­szym, lecz mało prawdopodobnym keynesowskim przypadku stałych stóp procen­towych występujących w związku z pułapką płynności wniosek o osiągnięciu niepełnego zatrudnienia jest jeszcze łatwiejszy do zrozumienia. W modelu Keynesa stopa procentowa zwykle obniża się w przeciągu stosunkowo długiego okresu czasu, gdy ludzie zmienią swoje przewidywania co do kształtowania się stóp procentowych w przyszłości. Jeżeli na przykład, pracownicy uważają, iż wzras­tające bezrobocie i obniżający się poziom produkcji narodowej spowoduje obniżenie się stóp procentowych, będą oni pożyczać swoje pieniądze na obecną stopę procentową zamiast przechowywać je. Postępując w ten sposób, będą oni obniżać stopę procentową (poprzez’zwiększanie podaży funduszów pożyczkowych).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.