TRUDNA DZIAŁALNOŚĆ

A jednak to lekceważenie, a nawet pogarda, z ja­ką pracownicy naukowi odnoszą się do filozofii na­uki, trochę dziwi. W końcu zajmują się oni dzia­łalnością bardzo trudną, abstrakcyjną i wysoce in­telektualną i potrzebują wszelkich możliwych wska­zówek, jakich może dostarczyć teoria ogólna. Oczy­wiście te zasady ogólne mogą się w praktyce oka­zać mało pomocne, choć należałoby się spodziewać, że zostaną włączone do programu nauczania mło­dych naukowców, tak jak studentów medycyny uczy się fizjologii, a młodych, obiecujących praco­wników aparatu państwowego zachęcano niegdyś do czytania Republiki Platona.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.