TEORIE W FIZYCE

Stąd teorie w fizyce muszą mieć zawsze postać matematyczną, co pozwala wy­prowadzać z nich rzetelne wnioski dedukcyjne, czę­sto typu liczbowego. Potwierdzenie tych wniosków, a szczególnie bliska zgodność teoretycznie przewi­dywanych i eksperymentalnie zaobserwowanych danych ilościowych, staje się, z chwilą zrozumie­nia natury danej teorii, niezwykle przekonywają­cym argumentem na rzecz jej wiarogodności. Mo­żna również dotąd badać model, na którym opiera się dana teoria, aż znikną wszystkie wyobrażalne wątpliwości. Na przykład nikt, kto studiował teorię kwantów, kto zrozumiał, w jaki sposób ustala się cechy ilościowe niezliczonych właściwości atomów, jąder, cząstek itd. i wie, iż można powiedzieć, że ka­żdy symbol w równaniu falowym Schrodingera zo­stał dziesięć tysięcy razy potwierdzony całymi to­mami tablic danych dotyczących atomów, nie będzie skłonny kwestionować jej zasadniczej wiarogod­ności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.