TEORIE I WYJAŚNIENIA

Nasze teorie i wyjaśnienia muszą przejść przez filtr, w którym przyczynom wolno działać tylko w pojedynkę, a wy­niki w danym momencie obserwować można tylko w jednym wymiarze. Fotografia, taśma magneto­fonowa czy urządzenie elektroniczne mogą reago­wać jednocześnie na wiele przyczyn, a pomimo to skutki zostaną zarejestrowane w formie złożonego modelu w sposób dokładny i możliwy do odtworze­nia. Dzięki temu możemy rozważać teorie i wyja­śnienia, których funkcjonowania oraz skutków nie da się przedstawić na papierze za pomocą uporząd­kowanych symboli. W związku z tym musi się zmie­nić sam charakter myślenia naukowego. Rozpo­wszechnianie wiedzy, krytyka, odkrycie i doświad­czenie zostaną zachowane, ale niektóre dotychczasówe konwencje „metody naukowej” mogą ulec po­szerzeniu lub zmianom.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.