STAŻ NAUKOWCA

Chodzi o to, że w obecnej chwili staż naukowca, aż do chwili opublikowania pierwszej pracy, odbywa się niemal bez wyjątków w ramach istniejących insty­tucji naukowych, pod okiem wytrawnych specjali­stów. Przypadek Einsteina, który ukończył studia ze słabym wynikiem, a następnie pracując w urzę­dzie patentowym prowadził samodzielne studia i ba­dania naukowe, byłby już dzisiaj zjawiskiem anor­malnym.Doktorat jest poświadczeniem dwu różnych umie­jętności. Z jednej strony, ma być dowodem znajo­mości podstawowych zasad i prawideł obowiązują­cych w danej dziedzinie nauki — umiejętności po­sługiwania się wykresami Feynmana, informacjami przekazywanymi przez RNA, babilońskim pismem klinowym czy też czymkolwiek innym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.