STAWIANE DIAGNOZY

Ekonomiści muszą nieustannie stawiać diagnozy na temat dolegliwości społecznych i pro­ponować określone środki zaradcze nie mając jesz­cze dostatecznej naukowej znajomości odnośnych zagadnień, pozwalającej przeprowadzić w pełni przekonywającą analizę. Ale pieniądz, ten czysto ilościowy materialny środek obiegowy, pozwala przeprowadzać przekonywające statystyczne lub algebraiczne dowody oraz stawiać precyzyjne hipo­tezy, w wyniku czego wyłania się z wolna zespół ogólnie uznanych zasad. Czołowi ekonomiści pro­wadzą ożywione publiczne dysputy i może się wy­dawać, że są skłóceni, ale w gruncie rzeczy wszyscy uczą swoich studentów mniej więcej tego samego. To, że amerykańscy i radzieccy ekonomiści szanują swoje wzajemne osiągnięcia w dziedzinie analizy nakładów i efektów produkcyjnych i korzystają z nich pomimo wszelkich różnic poglądów w dzie­dzinie bardziej spekulatywnych problemów ogólnej polityki społecznej, jest zjawiskiem typowym dla milczącej współpracy uczonych w przedmiocie ściśle naukowym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.