STARANNA INTERPRETACJA

Nie są to dzienniki ani pamiętniki opisujące szcze­gółowo, co się w danym laboratorium stało takie­go a takiego dnia. Podają raczej starannie opraco­waną interpretację wydarzeń i mówią, co powin­no nastąpić, gdybyśmy sami spróbowali w okre­ślonych warunkach powtórzyć dany eksperyment. Gwarancją słuszności informacji nie jest fakt pod­dania danej recepty dziesięciu tysiącom udanych prób przeprowadzonych przez dziesięć tysięcy lu­dzi w dziesięciu tysiącach różnych laboratoriów (rodzaj gwarancji, jakiej wymagałoby „uogólnienie indukcyjne”), lecz dobre wyszkolenie, sprawność i rzetelność pierwszych eksperymentatorów, którzy wiedzą, że ich twierdzenia mogą zostać sprawdzo­ne przez każdego, kto chciałby sobie ten trud za­dać.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.