RÓWNOLEGŁA REWOLUCJA

Czy zmianom tym będzie towarzyszyła’ równoległa rewolucja w my­śleniu naukowym — obejmująca nie tylko narzę­dzia służące obserwacji, lecz samą „logikę” argu­mentacji i dowodu naukowego?  Zastanówmy się, jakie skutki pociągnęło za so­bą odkrycie fotografii i fotograwiury, technik po­siadających już przeszło stuletnią historię. Pozwa­lają one rozpowszechniać informacje bez uciekania się do pomocy symboli. Nie tylko ułatwiają reprodukowanie szkiców artystycznych lub schematycz­nych wykresów, dzięki czemu współczesne książki naukowe zawierają o wiele więcej „rysunków” niż dawniej. Za pomocą dobrej fotografii przedstawia­jącej np. spirale wzrostu na krysztale, charak­terystyczny układ wydm pustynnych lub kratery Marsa można niemal bez komentarza słownego przekazywać wiedzę, teorię i koncepcje naukowe.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.