PROBLEM JEST PROBLEMEM

Od początku sta­ram się wykazać, iż kryterium to okazuje się zaw­sze w jakiś sposób nieuchwytne. Uzależnienie praw­dy od liczby przytakujących głów byłoby równie niebezpieczne, jak przyznanie większości decydu­jącego głosu w wymiarze sprawiedliwości.Ale problem pozostanie problemem, nawet jeśli porzucimy abstrakcyjną płaszczyznę metafizyczną, zadowalając się stwierdzeniem, że nauka jest nie­zwykle skuteczną metodą zdobywania takiej wie­dzy, która może się stać nieodparcie przekonywa­jąca dla wszystkich usiłujących się z nią zapo­znać. Społeczność ludzi uprawnionych do powięk­szania czy krytykowania wiedzy naukowej nie może być społecznością zamkniętą. Musi być społeczno­ścią szerszą, otwartą nie tylko dla tych, którzy akceptują aktualnie panujące opinie czy doktryny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.