POLE BADAŃ

Pole badań najczęściej wykracza poza zakres pe­wnych bądź uznanych teorii. Nasza definicja nauki zakłada istnienie rozległych obszarów ignorancji nie objętych nakazami wiedzy o charakterze spo­łecznym, tzn. takich, w których nie istnieją uzna­ne modele teorii i obserwacji. Przystępując do ich zbadania nieuchronnie natrafiamy na wiele nowych rzeczy. W jaki sposób mamy oceniać ich wagę? Dla­czego niektóre obserwacje klasyfikujemy jako wa­żne odkrycia, inne zaś jako błahostki? Nasuwają się takie przymiotniki, jak „nieoczeki­wany”, „niezwykły”, „zastanawiający”. Ale są to kategorie porównawcze; odkrycie ocenia się w opar­ciu o wyczuwalną normę tego, co „oczekiwane”, „zwykłe”, „nieciekawe” itp. W jaki sposób można dokonywać takich porównań, jeżeli sama nauka nie mówi nic na temat obserwowalnych zjawisk?

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.