POKREWIEŃSTWO

Pokrewieństwo między prawem a naukami mate­matycznymi staje się jeszcze wyraźniejsze w zwią­zku z interesującą propozycją, by decyzje prawne podejmować automatycznie, za pomocą komputera. Po dostarczeniu maszynie wszystkich okoliczności i precedensów dotyczących sprawy, otrzymaliby­śmy w wyniku czysto mechanicznego procesu re­dukcji właściwy wyrok. Pomysł ten jest może /fo­chę dziwaczny, gdyby się jednak okazało, ż& pro­ponowana metoda jest technicznie wykonalna, ża­den prawnik nie mógłby nie zgodzić się z podej­mowanymi tą drogą decyzjami, tak samo jak ta­blica wartości funkcji matematycznej wydrukowa­na przez komputer jest jednomyślnie akceptowana przez wszystkich matematyków.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.