OTWARTA DYSKUSJA

Posłużę się przykładem. W końcu XVIII i w po­czątkach XIX wieku odnaleziono prahistoryczne szczątki, które dziś traktujemy jako dowód nie­zmiernie wczesnego pochodzenia człowieka. Jednak wielu uczonych występowało przeciwko takiej in­terpretacji, ponieważ nie zgadzała się z biblijną chronologią przeszłości. Czy słuszne jest traktowa­nie tego jako konfliktu między racjonalnością nau­kową a przesądem religijnym? Czy nie sprawiedli­wiej byłoby powiedzieć, że w związku z ujawnie­niem nowych danych powszechnie przyjęta teoria została wyeliminowana, ustępując miejsca nowej, doskonalszej teorii? Istotne jest to, że dyskusja była otwarta i swo­bodna. Być może część dyskutantów nie potrafiła się wyzwolić spod wpływu wychowania, ale poglą­dy swe wyznawali uczciwie i racjonalnie ich bro­nili.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.