OTRZYMANIE DOKTORATU

Z drugiej strony, dla otrzymania doktoratu mło­dy naukowiec musi się wykazać skromną, ale cał­kowicie oryginalną działalnością badawczą, której wyniki powinien w sposób udokumentowany przed­stawić w pracy doktorskiej. W tym aspekcie dokto­rant jest nowicjuszem czy też terminatorem pozna­jącym konwencje, normy i cele społeczności, do której ma wejść. Widać zatem wyraźnie, że uznanie czyichś kom­petencji naukowych leży całkowicie w rękach istnie­jącej organizacji. Wszyscy nauczyciele, egzamina­torzy i recenzenci należą do „władz”. Działają oni niewątpliwie w dobrej wierze, ale wszelkie odstęp­stwa od ortodoksji, takie jak na przykład powrót do teorii Lamarcka, do fizyki nierelatywistycznej lub deterministycznej teorii elektronów, potraktują w najlepszym razie jako aberrację umysłową.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.