OPEROWANIE POJĘCIAMI

Jednakże zdolność operowania pojęciami ma o  wiele szerszy zasięg niż sama nauka. Mówiąc ję­zykiem Euklidesa, jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym wzrostu zasobów wiedzy o cha­rakterze społecznym. W związku z tym nie będę się przy tym problemie dłużej zatrzymywał, pro­ponuję zatem, byśmy tę sprawę uznali za równie oczywistą jak prawomocność symboli logicznych czy też możliwość porozumiewania się umysłów lu­dzkich. Pamiętajmy, że naszym celem jest ukaza­nie nauki we wszystkich jej aspektach oraz unik­nięcie abstrakcyjnych uciech czysto „filozoficz­nych” rozważań. Powstanie jednomyślnej wiedzy wymaga spełnie­nia jeszcze jednego warunku — musi istnieć wspól­na metafizyka. Aby uczestniczyć w tworzeniu na­ukowej jednomyślności, trzeba dzielić wiele wspól­nych przekonań.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.