ODKRYCIE JEDNOLITEJ ZASADY

Problem polega na odkry­ciu jednolitej zasady obejmującej wszystkie aspe­kty nauki. Przyjęcie tezy, że wiedza naukowa musi mieć charakter społeczny i być zgodorodna (by ukuć potrzebne tu słowo), pozwala nam prześle­dzić skomplikowane związki wewnętrzne zachodzą­ce pomiędzy jej różnymi płaszczyznami. Zanim wy­różnimy i oddzielnie omówimy poszczególne aspe­kty nauki, tj. filozoficzny, psychologiczny czy so­cjologiczny, musimy ją wpierw w jakiś sposób scharakteryzować całościowo. W normalnej pracy naukowej nie należy się za­nadto rozwodzić na temat badanej hipotezy ani starać się ją zdefiniować i opisać przed podaniem wyników eksperymentów lub obliczeń, które mają ją potwierdzić albo obalić. Wyniki same określą charakter hipotezy, jej zakres i granice.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.