NIEZALEŻNIE OD TREŚCI

Niezależnie od tre­ści zawartych w niej założeń oraz symboli spra­wia ona wrażenie informacji całkowicie jednozna­cznej.Dlatego wiedza wyrażona w postaci matematy­cznej, tj. w formie „wzorów”, staje się w całości wiedzą o charakterze społecznym. Potrzeba prze­kazywania swoich pomysłów innym naukowcom oraz możliwość nieporozumień powstających w tra­kcie tłumaczenia z wewnętrznego języka właściwe­go jednemu umysłowi na język innego umysłu wy­wołują silną presję w kierunku nadania takiej for­my całej wiedzy.Jest w tej tendencji pewien element historycz­ny. Nauka współczesna powstała wkrótce po od­kryciu druku. W jednym z dalszych rozdziałów bę­dę się starał wykazać, że nie był to żaden przypa­dek, gdyż tylko tak potężna technika mogła stwo­rzyć niezbędne dla społeczności naukowej systemy przekazu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.