NAUKI TECHNICZNE

Zastanówmy się obecnie nad naukami technicz­nymi — inżynierią, medycyną itp. Dla szerokiego ogółu nauka jest niemal jednoznaczna z jej zasto­sowaniami, podczas gdy sami naukowcy starannie podkreślają różnicę pomiędzy „czystą” nauką upra­wianą „dla samej nauki” a wiedzą techniczną słu­żącą bezpośrednim ludzkim celom.Kłopot polega na tym, że w praktyce jest bardzo trudno przeprowadzić takie rozróżnienie. Powiedz­my na przykład, że badamy zjawisko „zmęczenia” metali. Niemal nieuchronnie stawiamy się w sy­tuacji, w której musimy powiedzieć, że w ponie­działki, środy i piątki jesteśmy uczciwymi poszu­kiwaczami prawdy, poszerzającymi ludzką znajo­mość świata przyrody itd., podczas gdy we wtorki, czwartki i soboty stajemy się praktycznymi face­tami próbującymi nie dopuścić, by samoloty roz­padały się na kawałki, podnoszącymi materialny dobrobyt ludzkości i tak dalej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.