NAJSTARSZE ŚRODKI PRZEKAZU

Fotografia należy do najstarszych „środków prze­kazu” tego typu; trzeba również wziąć pod uwagę możliwość wykorzystania telewizji, automatyczne­go przetwarzania danych, telemetrii, maszyn ana­logowych itp. nie tylko jako technik badawczych, ale jako środków przekazywania i rozpowszech­niania wiedzy. Np. fizycy i inżynierowie udostęp­niają czasami swoim kolegom taśmy z instrukcjami do programów przeznaczonych dla komputerów, programów ułożonych w jakimś konkretnym celu, np. dla rozwiązania trudnego równania lub uprosz­czenia i analizowania pewnego typu danych. Taśmy te są gromadzone w „bibliotekach” ośrodków obli­czeniowych i bezpośrednio wykorzystywane do po­większania wiedzy. Wydaje mi się, że taśmy, te nie są zwykłym narzędziem badawczym: są ucieleśnio­ną informacją i spełniają taką samą rolę jak wzory matematyczne opublikowane w książce czy tabele danych fizycznych zawarte w referatach nauko­wych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.