MECHANIZMY KRYTYKI

Mecha­nizmy krytyki, rywalizacji, ogólne normy rozumo­wania i sprawdzania równie skutecznie funkcjonują w ramach tych mniejszych grup, jak i w świecie nauki jako całości. Ich osiągnięcia mogą mieć różną wagę naukową, ale na ogół są tak samo wiarogodne „prawdziwe” jak bardziej doniosłe wyniki ważnej teorii naukowej czy odkrycia. Wydaje się, iż dla wielu naukowców gwarancją postępu nauki jako całości jest należyte wykony­wanie poszczególnych odcinków pracy w ramach każdej dziedziny specjalistycznej. Można więc po­wiedzieć, że wyznają coś w rodzaju wolno konku­rencyjnej ekonomii; nie kładą nacisku na absolutną niezależność i osobistą odpowiedzialność każdej po­szczególnej jednostki, a rozwój szerszej, zespołowej działalności pozostawiają przypadkowi, którym rzą­dzą prawa rynku i umowy handlowe.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.