MECHANIZM KRYTYKI

Właśnie ten me­chanizm wzajemnej krytyki oraz wzajemnego uzna­nia pozwala utrzymać odpowiedni poziom na terenie całej nauki.Jednakże zasadniczym warunkiem funkcjonowa­nia tego mechanizmu jest wierne przestrzeganie ra­cjonalistycznej, empirycznej i krytycznej metafizyki przez całą społeczność naukową. Mówiąc powszech­nie przyjętym językiem, metoda naukowa polega­jąca na doświadczeniu i obserwacji pozwala w osta­tecznym rozrachunku wyeliminować błędy spowo­dowane dogmatyzmem. Trzeba jednak, by każdy nowo przyjęty członek społeczności naukowej był świadom podstawowych założeń, na których opie­rają się jego przekonania naukowe, i by zdawał so­bie sprawę z ogólnych założeń filozoficznych swego powołania. Niektórzy pedagodzy chcieliby do pro­gramu studiów naukowych włączyć historię i filo­zofię nauki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.