LOGICZNE ZABIEGI

Ich arbitralności nie naprawią nigdy żadne zabie­gi logiczne. A zatem pewne składniki argumenta­cji prawniczej z konieczności nie mogą podlegać dobrowolnej jednomyślnej akceptacji i one właśnie są tym, co odróżnia fakultet prawa od nauki. Przeciętny specjalista z dziedziny nauk przy­rodniczych może uznać moje rozważania za całko­wicie zbędne twierdząc, że prawo jest zespołem konwencji społecznych stworzonych przez człowie­ka, podczas gdy nauka zajmuje się konkretnymi, obiektywnymi, wiecznymi prawdami. Ale dla so­cjologa podział ten nie jest bynajmniej tak oczywi­sty. Powie na przykład, że takich pojęć prawnych jak odpowiedzialność osobista nie sposób rozpa­trywać w oderwaniu od naukowo pojmowanego zagadnienia roli determinacji społecznej w powsta­waniu modelu przestępczości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.