KSZTAŁCENIE UNIWESYTECKIE

Osobiście uważam, że dziedziny te stały się już zbyt akademickie i z tego powodu nic już dla przeciętnego studenta specjalizującego się w naukach ścisłych nie znaczą. Spraw, o które mi chodzi, można się nauczyć jedynie przez naśladow­nictwo i doświadczenie w okresie praktykowania w zawodzie badacza. Kształcenie uniwersyteckie jest nie tylko kształ­ceniem w danej dziedzinie nauki, lecz na ogół rów­nież kształceniem dla nauki. Uczestnikom tego pro­cesu, tak nauczycielom jak i studentom, przyświeca jeden tylko cel: przygotowanie mężczyzn i kobiet do pracy naukowej. Dzięki temu dyskusje dotyczą­ce programów i celów nauczania na wydziałach ści­słych nie nastręczają tylu trudności co podobne dyskusje dotyczące wydziałów humanistycznych: obrazu sprawy niech nie zakłóca żadne bzdurne ga­danie na temat swoistości wartości i celów kultu­ralnych !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.