KRZYWE POPYTU I PODAŻY

Krzywe popytu i podaży w klasycznym modelu rynku pracy pokazane zostały na rys. 10.1. Podobnie jak i na innych rysunkach konkurencyjnych, punkt równowagi E wypada na przecięciu obu krzywych; Definiuje się go jako równy naturalnej stopie bezrobocia, która obejmuje bezrobocie frykcyjne i strukturalne (określenie to różni się od definicji pełnego zatrudnienia stosowanej przez Biuro Statystyki Pracy). W tym ograniczonym sensie, konkurencyjny proces rynkowy zmierza do pełnego zatrudnienia. W teorii klasycznej pełne zatrudnienie ma miejsce, gdy wielkość popytu na pracę jest równa wielkości podaży pracy przy realnej stawce płac określonej w procesie konkurencji rynkowej.Oczywiście, jeśli cokolwiek naruszyło elastyczność płac lub cen, równowaga niekoniecznie zostałaby osiągnięta przy pełnym zatrudnieniu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.