KRAŃCOWA STOPA INWESTYCJI

Krańcowa stopa inwestycji zależy od poziomu technologii i innowacji, oczekiwanego poziomu kosztow produkcji (kosztów zaopatrzenia, utrzy­mania i eksploatacji), podatków, oczekiwanego popytu na dobra i usługi, które zostaną wytworzone przy pomocy nowych inwestycji oraz istniejącego majątku kapitałowego który jest w stanie obsługiwać występujący teraz i przyszły popyt rynkowy. Najważniejszą stopą procentową wpływającą na inwestycje jest oczekiwana realna stopa procentowa, która jest równa oczekiwanej nominalnej lub rynkowej stopie procentowej pomniejszonej o oczekiwaną stopę inflacji. Tak więc, jeśli oczekiwana nominalna stopa procentowa wynosi 10 procent a oczekiwana stopa inflacji wynosi 4 procent, wówczas oczekiwana realna stopa procentowa wynosi 6 procent. Inwestycje zwiększą się gdy przewidywane realne stopy procentowe spadną i obniżą się gdy przewidywane realne stopy procentowe podniosą się.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.