KONSEKWENCJE TECHNIKI

Jakie kon­sekwencje dla techniki prowadzenia badań i nauko­wej argumentacji pociąga za sobą ideał jednomyśl­ności? Jakie jest w jego świetle znaczenie ekspery­mentu, teorii, odkrycia, przewidywania i logiki? Będę się starał wykazać, że bez względu na swój status logiczny i walory epistemologiczne powszech­nie przyjęta „metoda” naukowa posiada zarazem ogromną siłę retoryczną. Właściwie stosowana, ma ogromną moc przekonywania. Z technik tych świa­domie bądź nieświadomie korzystamy nie tylko wtedy, gdy sami dla siebie wyjaśniamy tajemnice przyrody, ale również i wtedy, kiedy odsłaniamy je w pełnym świetle naszym kolegom. Nawet jeżeli nie można w pełni uzasadnić i uwiarogodnić pra­widłowych sposobów postępowania stosowanych w nauce, można je przynajmniej próbować wyja­śniać jako narzędzia służące budowaniu swobodnej jednomyślności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.