GODNE POŻAŁOWANIA SKUTKI

Oprócz godnych pożałowania skutków, jakie po­ciąga za sobą fakt przedstawienia studentom obrazu świata bez uwzględnienia powyższych wartości, po­dejście to ma inne konsekwencje, groźne z węższe­go, ściśle naukowego punktu widzenia. Jak już mó­wiliśmy w rozdziale drugim, tematyki wielu dyscy­plin ścisłych nie da się ostro odgraniczyć od nauk humanistycznych. Jawne jednomyślne opinie nau­kowe mogą podświadomie zawierać w sobie idee zrodzone z klimatu opinii panujących w mniej „nau­kowej” dziedzinie. Zdarza się to zwłaszcza w no­wych gałęziach nauki, których założyciele w istocie studiowali inne wydziały i zdobyty tam zasób wie- dzy ogólnej mogą uważać za coś oczywistego. I tak pisma Maxa Webera będą bezużyteczne dla studen­ta socjologii nie posiadającego rozległej znajomości klasyki i historii. Próba nauczenia rzekomo „nau­kowej” socjologii z pominięciem kultury dawnej dowodziłaby niezrozumienia i opacznego pojmowa- nia tej jednomyślności, którą proces nauczania ma wyjaśnić.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.