GENETYCZNY PUNKT WIDZENIA

Młody naukowiec nie studiu­je logiki formalnej, ale przez naśladownictwo i do­świadczenie uczy się szeregu konwencji ucieleśnia­jących silne związki społeczne. Mówiąc językiem socjologii, uczy się pełnić swoją rolę w systemie na­bywania, selekcjonowania, a następnie upowszech­niania wiedzy. Stwierdzenie, że z genetycznego punktu widze­nia nauka jest zjawiskiem specyficznym dla cywi­lizacji zachodnioeuropejskiej, nie jest oczywiście ni­czym nowym. Problemy społecznego podłoża nauki oraz jej związków z innymi strukturami organiza­cyjnymi i zwyczajami naszej cywilizacji są żywo dyskutowane. Czy nauka powstała w wyniku „re­wolucji burżuazyjnej”, czy protestantyzmu, czy mo­że z innych jeszcze powodów? Czy istnieje pomimo Kościoła i uniwersytetów, czy też dzięki nim?

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.