EKSPERYMENT I ODKRYCIE

Przejdźmy teraz od pojęcia „eksperymentu” do pojęcia odkrycia. Uważa się, że odkrycie jest charakterystyczną cechą nauki. Wulgaryzując, mo­żna by naukowca zdefiniować jako człowieka peł­nego ciekawości, który przeszukuje plażę kamyk po kamyku, by się przekonać, co można na niej zna­leźć. Powiadamy, że nauka jest dowiadywa­niem się o rzeczach. Jest to prawda, ale tylko w ograniczonym sen­sie. Nie wystarczy samo powtarzanie doświadczeń i obserwacji, gromadzenie informacji i danych; działalnością naukową kierują koncepcje, teorie oraz dążenie do uzyskania znaczących infor­macji. Obserwator czy też eksperymentator dąży do powiększenia wiedzy i wobec tego stara się swo­jej pracy nadać kierunek istotny z punktu widze­nia panujących w świecie naukowym pojęć ogól­nych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.