DZIEJE REWOLUCJI

Przypomnijmy sobie dzieje rewolucji kopernikańskiej czy newtonowskiej, dzieje prac Lavoisiera, prawa termodynamiki, teorii względności, kwantów, ewolucji, teorii chorób bakteryjnych, bio­logii komórki itd. Dotyczy to nie tylko całych ga­łęzi wiedzy, ale również dziedzin szczegółowych. Te­mat nadprzewodnictwa przeszedł w ciągu ostatnich czterdziestu lat przez wszystkie wymienione fazy; dziesięć lat temu był w fazie przełomowej, a obec­nie wchodzi w stadium klasyczne — ale nawet w tej chwili obserwujemy pojawianie się nowych odkryć wymagających nowego podejścia i stworzenia no­wych modeli wyjaśniania, które z kolei doprowa­dzą do powstania nowych dogmatów.Poznanie powyższego modelu wydarzeń oraz je­go analizę zawdzięczamy Kuhnowi.Społeczny cha­rakter wiedzy ujawnia się tu w sposób najbardziej wyrazisty.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.