DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWCÓW

Działalność sporej części nau­kowców odznacza się pewnym parafianizmem — nie ma tu zawzięcie zwalczających się szkół czy ideologii, lecz zaabsorbowanie problemami i pomy­słami wysuwanymi przez stosunkowo nieliczną gru­pę ludzi, oparte na przeświadczeniu, że są one wy­starczające w aktualnie wykonywanej pracy.Należy podkreślić, że ta naturalna, ludzka ten­dencja społeczna wywiera silny wpływ na kształ­towanie się wzorca intelektualnego obowiązującego w całej nauce. Świat naukowy można bez trudu ośmieszyć cytując tytuły prac doktorskich, tak bła­hych, jak na przykład: „Ilość włosów na naroślach usznych szczura śniadego”, lub brzmiących tak zło­wieszczo, jak „Koleostograficzna chromatoforeza paleotonicznej telogenetyki”. Ma stąd wynikać, że naukowcy albo zajmują się drobiazgami, albo ope­rują coraz bardziej oderwanymi, abstrakcyjnymi pojęciami, nie mającymi żadnego związku z rze­czywistością.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.