DUCH NAUKOWOŚCI

Pomimo to w socjologii spotykamy się często z du­chem autentycznej naukowości, choć dziedzina ta okazała się niezmiernie trudną nauką, a jej pozy­tywne osiągnięcia nie dorównują wysiłkom w nią wkładanym. „Problem metodologiczny” nie został przezwyciężony. Nie stworzono solidnej metody bu­dowania interesujących hipotez, które dzięki dobrze obmyślanym obserwacjom, eksperymentom i racjo­nalnej dedukcji mogłyby być przez odpowiednią liczbę pozostałych naukowców uznane za dostatecz­nie wiarogodne. Wobec podobnego problemu stała fizyka, póki Galileusz nie zaczął na serio stosować metod rozumowania matematycznego i pomiarów liczbowych. W socjologii tkwi ideał jednomyślności, ale techniki intelektualne, za pomocą których moż­na by go urzeczywistnić i poszerzać, są trudno uchwytne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.