DOŚWIADCZALNE OBSERWACJE

Obserwacje doświadczalne zostały dokonane :upełnie niezależnie od przewidywań teoretycznych, toteż żadna ze stron nie mogła spreparować argumentacji teorety­cznej ani wyników doświadczenia. Nic więc dziw­nego, że fizycy natychmiast uznali doświadczalnie wyodrębnioną cząstkę jako całkowicie zgodną z mo­delem teoretycznym i włączyli go do kanonu na­ukowego.Podobne przypadki zdarzały się w wielu dziedzi­nach nauki. Wszędzie występują wyraźne fazy roz­wojowe, posiadające swój własny klimat i nastrój intelektualny. Z początku, kiedy jeszcze nic na­prawdę na dany temat nie wiadomo, wszystko jest niejasne, tajemnicze, oparte na domysłach. Nauko­wcy odwołują się wtedy do ogólnych zasad filozo­ficznych, takich jak ciągłość, niechęć do próżni, ato- mizm, harmonia bytu i akt stworzenia, opartych na ekstrapolacji lub interpolacji konwencjonalnych mądrości wziętych z innych dyscyplin.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.