DOGMATYCZNY SYSTEM

Niewykluczone, iż sam fakt istnienia do­gmatycznego systemu metafizycznego, który impli­kował racjonalny porządek rzeczy i był poddawany ostrej szczegółowej dyskusji, stał się warunkiem wstępnym umożliwiającym rozwinięcie systemu alternatywnego, operującego tymi samymi techni­kami logicznymi, lecz opartego na innych zasadach obszerniejszych danych dowodowych. Może Sto­lica Apostolska przedłużyła żywot doktrynerskiej jednomyślności Kościoła w czasach, w których swo­bodnie myślący ludzie nie mogli jej już dłużej akceptować, ale pierwotnie stanowiła przykład obrazu świata wywołującego powszechną zgodę. Choć są to subtelne i rozległe problemy, których nie mogę rozważać ze względu na brak odpowied­nich kwalifikacji, zastanawiam się jednak, czy jed­nym z powodów, dla których nauki ścisłe nie roz­winęły się w Chinach oraz w Indiach, nie była ogólna swoboda doktrynalna właściwa systemom religijnym panującym w tych krajach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.