COŚ WIĘCEJ NIŻ OBSERWACJA

Musimy przyjmować jako absolutny i prawdziwy ten pogląd na rzeczy, który jest po­wszechny i wspólny wszystkim. Toteż obserwacja eksperymentalna, którą możemy sobie sami odtwo­rzyć, jest absolutnie przekonywająca. Cała reszta ..rzeczywistego świata” — wszystkie rzeczy, w które wierzymy — została skonstruowana w oparciu o ten prymitywny mechanizm. Na to, żeby odrzucić wy­nik eksperymentu, trzeba mieć więcej odwagi niż na to, żeby go całkowicie zaakceptować. Eksperyment jest czymś więcej niż tylko odtwa­rzalną obserwacją; implikuje istnienie jakichś no­wych warunków, ma być oryginalny. Dotykamy tutaj fascynującego zagadnienia, które celowo bę­dziemy musieli pominąć, a mianowicie psychologii wynalazczości. Eksperyment jako narzędzie odkry­cia oto sedno umiejętności sprawnego naukowca.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.