Archive for the Ekonomia Category

W JAKI SPOSÓB POLITYKA MONETARNA WPŁYWA NA STOPĘ INFLACJI

Celem polityki monetarnej nie jest po prostu wpływanie na wielkość zasobów pieniądza, ale wpływania na jakąś zmienną makroekonomiczną – w tym również inflację. Równanie obiegu pieniądza, MV = PQ wyraża zależność między wielkością zasobów pieniądza, a poziomem cen. Zmiana wielkości zasobów pieniądza (M) lub prędkości jego obiegu (V) po lewej stronie równania zostanie odzwierciedlona równoważną […]

SYTUACJA PEŁNEGO ZATRUDNIENIA

Skala zmiany poziomu cen lub poziomu produkcji w wyniku wzrostu wielkości zasobów pieniądza zależy od tego, jak bliska jest gospodarka sytuacji pełnego zatrudnienia. W warunkach faktycznie pełnego lub prawie pełnego zatrudnienia (to znaczy, gdy krzywa zagregowanej podaży jest pionowa), wszelkie działanie podjęte przez Fed w celu zwiększenia zasobów pieniądza najprawdopodobniej wywoła jedynie podniesienie cen, w […]

INFLACJA NIE JEST WYJĄTKIEM

Inflacja nie jest wyjątkiem. Inflacja jest to trwały wzrost przeciętnego lub ogólnego poziomu cen, któremu nieodpowiada równoważny wzrost przeciętnej jakości konsumowa­nych dóbr i usług. Można ją alternatywnie uważać za ciągły spadek wartości jednostki pieniężnej. Należy zauważyć, że inflacja (1) jest procesem ciągłym (rosnące ceny) a nie jednorazową znaczną zmianą (wysokie ceny) oraz (2) ma miejsce […]

W OKRESACH INFLACJI

Często me zauważają, że w okresach inflacji ich płace rosną wraz z cenami. Wielu czytelników może być zaskoczonych mówieniem o korzyściach z inflacji w tytule niniejszego rozdziału. Ludzie jednak jednocześnie zyskują jak i tracą na inflacji. Przecież gdyby nikt na niej nie zyskiwał, a wszyscy, również rząd, traciliby, opozycja wobec inflacji całkowicie zdominowałaby życie publiczne.Ponieważ […]

SZKODY WYWOŁANE PRZEZ INFLACJĘ

Szkody wywołane inflacją zależą w pierw­szym’ rzędzie–od dwóch czynników: czy jest ona przewidywana czy też nie- przewidywana, oraz jak wysoka jest stopa inflacji. Rozpoczniemy analizę od omówienia skutków nieprzewidywanej inflacji, co odpowiada warunkom panującym w USA w połowie lat 60-tych i połowie lat 70-tych. Jak podano w rozdziale 8, inflacja w Stanach Zjednoczonych sięgała od […]