BEZ WĄTPLIWOŚCI

Nie ulega wątpliwości, że jest to oficjalnie uzna­na zasada myślowa, na której opiera się w swej pracy większość naukowców. Można z niej wypro­wadzić szereg praktycznych sposobów postępowa­nia, takich jak sprawdzanie teorii przez „przewi­dywanie” wyników przyszłych obserwacji i póź­niejsze ich potwierdzanie. Definicja ta docenia wa­gę myślenia spekulatywnego, jeżeli znajduje ono potwierdzenie w faktach. Nie zgłasza żadnych za­strzeżeń metafizycznych w stosunku do przedmiotu nauki, żądając jedynie, aby nauka zajmowała się tym, co obserwowalne i podlegające logicznemu wnioskowaniu.Jednakże próba udowodnienia, że powyższe zasa­dy są logicznie niepodważalne, nie została, jak się wydaje, uwieńczona powodzeniem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Nazywam się Anna Kośmider i jestem finansistką i prowadzenie bloga to moja pasja. Informacje, które tutaj Państwo znajdziecie są z mojego doświadczenia. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.