Posts Tagged zagórowski jarosław życiorys

Stopy procentowe

Powód drugi stanowiło zabezpieczenie, że popyt będzie dostatecznie duży, by odprowadzić z rynku wszystkie dobra i usługi wy­produkowane przez siły wytwórcze w warunkach pełnego zatrudnienia. W kategoriach omawianego modelu okrężnego, obiegu dochodów można to sformułować jako wymaganie aby oszczędności równoważyły planowane inwestycje na poziomie pełnego zatrudnienia. Keynes kwestionował twierdzenie teorii klasycznej mówiące, że stopy procentowe […]