//////

PLANOWANE INWESTYCJE

Planowane inwestycje wynoszą jedynie $ 5, podczas gdy $ 15 zostały zaoszczędzone. Konsumenci mogą zakupić dobra i usługi o wartości $ 85 ($ 100 przychodu minus $ 15 oszczędności), ponadto sami inwestorzy mogą dokonać zakupu na wartość $ 5. W takim razie całkowite planowane wydatki będą wynosiły $ 90, tj. o $ 10 mniej niż wartość wyprodukowanych dóbr i usług ($ 100). Ponieważ dopływ w postaci planowanych inwestycji nie zrównoważy , w- pełni wypływu spowodowanego oszczędnościami, producenci w konsekwencji ograniczą produkcję, aby nie dopuścić do gromadzenia się nadmiernych zapasów. Produkcja, dochód, oraz zatrudnienie wejdą / w spiralę spadku. W warunkach spadku produkcji, będzie potrzebna mniejsza ilość pracowników. Zmniejszą się dochody gospodarstw domowych, powodując ogranicze­nie konsumpcji i powodując dalsze ograniczenia produkcji i zatrudnienia.

Comments0

WYPRODUKOWANE NA SPRZEDAŻ

Reprezentują one dobra, które zostały wyprodukowane na sprzedaż, lecz zaliczone zostały do zapasów, gdyż nie znalazły nabywcy. Przedstawia wydatki na planowane inwestycje w wysokości $ 10. Jeżeli ten dopływ do obiegu równoważy wypływ w postaci oszczędności, wszystkie dobra produkowane są jednocześnie nabywane. Gospodarstwa domowe będa kupować dobraBo    wartości $ 90 i zaoszczędzą $ 10. Przedsiębiorstwa będą kupować dobra o wartości $ 10 w postaci dóbr kapitałowych (zakładów i wyposażenia) i być może, częściowego uzupełnienia zapasów. Całkowite wydatki planowane przez konsumentów i inwes­torów {TPE) będą dokładnie równoważyć poziom dochodu narodowego (7) określony jako $ 100. Innymi słowy, gospodarka będzie w równowadze.

Comments0

GDY CENY OBNIŻAJĄ SIĘ

Po drugie, gdy ceny obniżają się, płace i inne płatności na rzecz gospodarstw muszą również się obniżyć. I chociaż za daną ilość dolarów można kupić więcej, gospodarstwa mają mniej dolarów do swojej dyspozycji. W ten sposób niższe ceny mogą nie prowadzić do większej sprzedaży. W ostateczności ceny i zarobki mogą obniżyć się dostatecznie mocno, by zachęcić konsumentów do kupowania więcej, jeśli tylko ich oszczędności będą więcej warte po deflacji. Gdy ceny obniżają się, siła nabywcza aktywów wyrażonych w pieniądzu, takich jak depozyty bankowe wzrasta, powodując tzw. efekt sald realnych lub efekt bogactwa omówiony  . Oznacza to, że ludzie czują się bogatsi przy niższym poziomie cen i zwykle zaczynają więcej wydawać.

Comments0

KREDYT HIPOTECZNY

Kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu (variable-   rate albo adjustable – rate mortgage – ARM) jest to kredyt którego, stopa oprocentowania jest okresowo dostosowywana do poziomu jakiejś rynkowej stopy oprocentowania – na przykład stopy oprocentowania określonych obligacji korporacji przemysłowej lub rządu.Jeśli ustalona rynkowa stopa oprocentowania rośnie, rośnie również stopa oprocentowania kredytu hipotecznego i vice versa. Rynkowe stopy oprocentowania stanowią wygodny punkt odniesienia dla stóp oprocentowania kredytów hipotecznych, ponieważ wykazują one tendencję dó wahania się w górę lub w dół zgodnie z wahaniami stopy inflacji – gdy pożyczkodawcy dopasowują oferty cenowe emitowanych obligacji do oczekiwanej stopy inflacji, pożyczkodawcy zgłaszają popyt na pożyczki co powoduje podniesienie stopy procentowej tak, że premia z tytułu inflacji zostaje w niej uwzględniona. Premia inflacyjna jest to dodatkowe oprocentowanie żądane, a więc włączane, w nominalną lub rynkową stopę oprocentowania jako rekompensata i   ochrona przeciw erozji realnej siły nabywczej powodowanej przez inflację.

Comments0

STRATY POSIADACZY POŻYCZKI

Nieprzewidywana inflacja szkodzi ludziom posiadającym dolary w kieszeni lub na rachunkach oszczędnościowych płatnych na żądanie. Wartość złożonych tam dolarow spada, ponieważ za dolara można kupić przy dzisiejszych cenach mniej niż można to było uczynić wczoraj. Straty posiadaczy gotówki są tak oczywiste, że jeśli ludzie przewidują wysoką stopę inflacji, zamieniają oni swoje dolary na dobra i usługi_przy obecnych cenach, zanim ich siła nabywcza nie spadnie. Można tu argumentować, że ludzie trzymający swoje dolary oczekują, że korzyści trzymania pieniędzy przewyższą koszty. To, czy można oczekiwać od nich, że będą prowadzić takie rozumowanie jest kwestią dotyczącą ich życia emocjonalnego. Alejzl perspektywy ekonomicznej ruch zamiany zasobów finansowych, na dobra i usługi w wyniku przewidywanej jnflacjimmejsza inwestycje i w ostatecznym rachunku obniża poziom krajowej produkcji.

Comments0

Jak wymyślić swój biznes

Marzenie o własnej firmie może się spełnić niezwykle łatwo. Jeżeli wymyślimy odpowiedni biznesplan, mamy pomysł, który można z łatwością wcielić w życie i w dodatku czerpać z tego korzyści, warto pójść za ciosem. Często bardzo pomocne w tym zakresie są urzędy pracy. Dla zarejestrowanych bezrobotnych istnieje możliwość otrzymania dotacji na założenie własnej firmy. Jednak najpierw trzeba przemyśleć cele swojej działalności, uzasadnić jej powstanie oraz dopełnić formalności. Pieniądze z dotacji muszą być wydane na konkretne przedmioty, meble, urządzenia czy maszyny, które będą dla nas niezbędne w prowadzeniu swojej firmy. Własny biznes to wielka odpowiedzialności, jednak wiele osób, które decydują się na pracę na własny rachunek, jest z tego powodu bardzo zadowolonych. Co prawda ilość papierkowej roboty może przerażać. Jeśli dana firma dobrze prosperuje, dobrze jest korzystać z usług księgowego, gdyż pomyłki w rozliczeniach mogą przynieść poważne skutki, np. w walce z urzędem skarbowym czy innymi instytucjami, z którymi przedsiębiorca musi się liczyć.

Comments0

Własna działalność gospodarcza

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to marzenie wielu ludzi. Tych, którzy mają dość pracy nie na własny rachunek oraz słuchania uwag przełożonych. To świetna alternatywa dla indywidualistów, którzy nie znoszą słuchania cudzych rad. Wystarczy odrobina dobrej woli, trochę zaangażowania i dobry pomysł startowy. Bo właśnie to jest najważniejsze: zastanowienie się, w jakiej branży chcemy działać, czy występuje na rynku zapotrzebowanie na dany produkt czy usługę itd. Dzięki temu mamy szansę stworzyć przyszłościowy biznesplan i co więcej, uzyskać dotacje na rozkręcenie własnej działalności gospodarczej. Taka dotacja jest często bardzo potrzebna, wiele osób decydujących się na własny biznes nie ma po prostu wystarczających środków na jego rozkręcenie, często są to przecież osoby, które przez długi czas były bezrobotne. Nie zawsze warto też zaciągać pożyczki na ten cel – ryzyko jest zbyt duże i można się wpędzić w dodatkowe, poważne kłopoty finansowe. Z kolei dotacja z urzędu pracy pozwoli przynajmniej częściowo pokryć koszty inwestycji. Jeśli biznes jest dobrze przemyślany, to przecież zwiększają się szanse, że będzie dobrze prosperował.

Comments0

Prowadzenie własnej firmy

Wiele osób zastanawia się nad założeniem własnej firmy. Czy jest to dobry pomysł? Tylko przypadku, gdyż naprawdę mamy świetny biznesplan, dobrze rokujący na przyszłość. Wtedy tez możemy się ubiegać o dotacja, np. z urzędu pracy. Mogą one wspomóc przedsiębiorców np. w doposażeniu biura, zakupie potrzebnych urządzeń i maszyn. Przedsiębiorcy dopiero decydujący się na swój biznes przez pierwsze lata płacą preferencyjne składki, nie trzeba się więc obawiać, przynajmniej na początku, ze koszty prowadzenia działalności będą tak duże, że nie warto w ogóle nad tym myśleć. Jednak często jest tak, że gdy nie możemy znaleźć pracy i jesteśmy sfrustrowania, trzeba po prostu coś zrobić: własny biznes to pomysł na przetrwanie tego trudnego czasu – nawet jeśli się nie uda, to będzie to bardzo cenne i wiele wnoszące do życia doświadczenie. Tym bardziej, ze ubiegając się o dotacje z urzędu pracy, pomysł na biznes zostanie oceniony przez specjalistów i można dzięki temu obiektywnie na niego spojrzeć. Tym samym możemy mieć większe nadzieje na powodzenie naszego własnego biznesu. Wiele osób po prostu woli pracować na własny rachunek i to te jest dobra motywacja.

Comments0

Własna firma – czy to się opłaca

Prowadzenie swojej firmy to zawsze jest duże wyzwanie dla każdego. Nie każdy też powinien się decydować na taki krok, szczególnie, że wymaga to sporego nakładu nie tylko sił i środków – ale również finansowych. Dlatego też osoby, które nie czują się zbyt dobrze w usługach, które chcą oferować, nie powinny decydować się na taki krok. Własny biznes to odpowiedzialność oraz zobowiązania. Przede wszystkim, na rozpoczęcie inwestycji potrzebne są duże pieniądze. Można się ubiegać o dotację, np. z urzędu pracy, ale po pierwsze – nie zawsze mamy pewność, że ją otrzymamy, a po drugie – niestety przyjmując takie wsparcie, decydujemy się na dodatkowe zobowiązania. Nie możemy później ot tak sobie zamknąć firmy – nawet, gdy okaże się ona nierentowna. Jesteśmy zobowiązani do opłacania składek ZUS, co prawda w niższej kwocie, ale jednak często jest tak, że na początku nawet na to jest trudno zarobić. Trzeba więc dokładnie przemyśleć, czy aby nas stać na taki krok, by później nie żałować. To jest zasada numer jeden w biznesie.

Comments0

Oszczędzanie

Bardzo wiele osób decyzję o oszczędzaniu pieniędzy odkłada w czasie, jednak musimy pamiętać o tym, że bardzo często jest to niezwykle pomocne. To właśnie dzięki oszczędzaniu co miesiąc pewnej sumy pieniędzy jestestw stanie przeżyć w sytuacji gdy nagle utracimy stałe źródło utrzymania. Dlatego też warto już od pierwszej pensji odkładać po drobnej kwocie. Czasami wystarczy już kilkadziesiąt złotych każdego miesiąca, by w przyszłości można było nimi zarządzić i kupić coś naprawdę wspaniałego. Gdy jednak posiadamy swój własny dom to dzięki takim zaoszczędzonym pieniądzom można urządzić remont poszczególnych pomieszczeń, jednak w sytuacji gdy stracimy pracę będziemy mogli za nie żyć aż do czasu gdy znajdziemy sobie nową pracę. Jest to więc naprawdę bardzo porządny pomysł, oszczędności powinien mieć każdy z nas. Dlatego też musimy się o to zatroszczyć, a być może kiedyś na tym naprawdę bardzo wiele skorzystamy. Dużo słyszy się w ostatnim czasie o kryzysie, dlatego też jeśli tylko on nas dopadnie to zaoszczędzona suma także będzie mogła się nam przydać.

Tags: , ,

Comments0

WIEDZA I WGLĄD W SPRAWY

Wiedza i wgląd w oma­wiane sprawy zawarte w tego rodzaju tekstach mają prywatny i osobisty, a nie jednomyślny charakter. Tylko przez ciągłe odczytywanie zawartych w nich słów teksty te mogą bezpośrednio oddziaływać na dusze coraz to nowych pokoleń uczonych. Natomiast w dziedzinach zahaczających zarówno humanistykę, jak i o nauki ścisłe, należy stosować metody pośrednie. Tam gdzie istnieje wiele nie­jasno sformułowanych problemów oraz szereg ostro ze sobą rywalizujących teorii spekulatywnych, tylko wszechstronność oraz znajomość literatury orygi­nalnej mogą uchronić uczonego od dogmatyzmu ideologii w najgorszym sensie tego słowa. Niebez­pieczeństwa te są, jak się wydaje, najgroźniejsze w tych dziedzinach, w których jednomyślność do­tyczy tylko niektórych spraw, na skutek czego zwo­lennicy „naukowego” podejścia ulegają czasami po­kusie przedstawiania bardziej ulotnych problemów ze swego własnego, jednostronnego punktu widze­nia.

Comments0

WIELKIE ODKRYCIE

Wielkie odkrycie nie zawdzięcza swego istnienia moralnemu autorytetowi czy też literac­kim talentom swego twórcy, lecz uznaniu oraz akceptacji całej społeczności naukowej. Oryginalne teksty Maxwella, Einsteina, Darwina i Mendla są jedynie historycznym dowodem ich wyjątkowego jak na swoje czasy geniuszu. Poza niektórymi przy­padkami, kiedy dzięki walorom stylu i dowcipu teksty te są warte czytania, jeśli już nie dla uzy­skania podstawowych informacji, to przynajmniej dla przyjemności lektury, można je bez straty za­stąpić doskonalszymi opisami, jakie można dziś stworzyć w oparciu o stuletnie doświadczenia pe­dagogiczne. Natomiast tekst napisany własnoręcz­nie przez krytyka czy historyka (nie mówiąc już o     poetach i innych twórcach) jest nieodłączną czę­ścią jego osobistego przesłania. Przeróbka tekstu zniszczyłaby jego efekt.

Comments0

INTELEKTUALNA GRA

Nie sposób jest powrócić do minionej ery intelektualnej. Najmniejsza wzmianka dotyczą­ca pojęcia energii czy entropii, pojęcia światła jako fal elektromagnetycznych, ciążenia powszechnego czy też gazu jako obłoku cząstek zniszczyłaby jego niewinność i zamiast szacunku zrodziła pogardę dla przodków. Z historii nauki można się wiele na­uczyć, ale jej badanie nie jest najlepszą drogą do przeniknięcia nauki w jej współczesnej formie. Uwagę Kuhna zwrócił fakt, iż student nauk ści­słych czyta jedynie podręczniki napisane przez dru­gorzędnych naukowców, podczas gdy młody huma­nista zapoznaje się w trakcie studiów z mnóstwem oryginalnych tekstów najlepszych autorów. Porów­nanie to wyjątkowo jasno uwydatnia zasadę jedno­myślności.

Comments0

GŁĘBOKA STRUKTURA DYSCYPLINY

Należy go przeprowadzić przez wszystkie bariery psychiczne, które zagradzały drogę jego przodkom, jednakże trzeba to zrobić w taki sposób, by zachował gotowość do skoku i umiał się samo­dzielnie przepychać do przodu, jeśli natrafi na pas graniczny.W dyscyplinie posiadającej tak głęboką strukturę jak fizyka jest to zadanie niezmiernie trudne. Kla­syczna teoria jest tu tak kompletna, zrozumiała dająca się w pełni zastosować, że nie można jej przedstawiać inaczej niż jako gotowy system. Stu­dent nie ma czasu podążać za kolejnymi ideami (i nie wiadomo, czy przyniosłoby mu to jakikolwiek pożytek), odtwarzając na nowo historyczną drogę odkryć fizycznych. Ilu fałszywych pojęć musiałby się nauczyć, by następnie o nich zapomnieć, zanim pozwolono by mu objąć wzrokiem całą zrozumiałą dziś dla nas (a może tylko pozornie zrozumianą) konstrukcję!

Comments0

STARE TECHNIKI

Stare techniki czerpią coraz obficiej z nowych zdobyczy naukowych, zmieniając w ten sposób swój charakter, natomiast nauki tradycyjne wytworzyły tyle technik praktycznych, iż wielu absolwentów tych wydziałów staje się w gruncie rzeczy zwykłymi technikami. Ale student musi po­siąść pełne zrozumienie aktualnej uzgodnionej wie­dzy bez względu na to, czy zamierza ją stosować, czy też zmieniać.W tych warunkach nietrudno będzie określić, na czym polega główne zadanie kształcenia naukowego i związany z nim problem szkolenia. Należy zapo­znawać studentów z jednomyślnie uznaną wiedzą nie zmieniając jej w ortodoksję. Student musi być doskonale obznajmiony z aktualnym stanem wiedzy i swobodnie się w niej poruszać, ale jednocześnie musi być przygotowany do podważania jej od we­wnątrz.

Comments0